Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA

Název projektu: HANKE STROJÍRNA s.r.o. - energetické úspory ve výrobním objektu v Opavě

Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetických ztrát a zavedení moderního energetického hospodářství výrobního objektu. Realizace záměru přinese snížení spotřeby a celkových nákladů na paliva, energie a ostatních výdajů souvisejících s provozem energetických zařízení.

V návaznosti na zjištěný energetický potenciál úspor energie budou realizována tato energeticky úsporná opatření:

- zateplení obvodového pláště, hydraulické vyvážení otopné soustavy,

- zateplení střešní konstrukce,

- výměna otvorových výplní,

- modernizace osvětlovací soustavy,

- modernizace vzduchotechniky,

- modernizace rozvodů elektřiny.

 

Realizace výše uvedených opatření povede ke snížení celkové úspory energie o více než 41 % původní celkové spotřeby na realizovaných opatřeních projektu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.